INICIO SERVIZO X.E.R. | ORDENANZAS | INFORMACIÓN DE INTERESE | DORNIER S.A.
(Funcionamento do servizo)

(Utilización do servizo)

(ver tarifas)
¿Cómo funciona el parquímetro?
 
O servizo de regulación de aparcadoiro en superficie, ten por obxecto a racionalización do espazo dispoñible para o estacionamento de vehículos na vía pública, cubrindo a necesidade de repartir as sempre limitadas e escasas prazas dispoñibles.

A regulación do estacionamento na vía pública é unha das medidas de ordenación de tráfico que máis e mellor contribúe á mobilidade nas nosas cidades.

Este servizo conta coas últimas tecnoloxías e o apoio dun potente equipo cuxo obxectivo é a calidade no seu traballo e na atención ao usuario.

Nas zonas reguladas atoparemos tamén prazas reservadas para carga e descarga, persoas con mobilidade reducida e motocicletas.

Outros servizos complementarios como a subministración e mantemento de tecnoloxías de regulación, xestión de imposición e tramitación de denuncias ou a prestación do servizo de retirada de vehículos son prestados por DORNIER S.A. nos principais municipios.
A dirección postal da Oficina de Xestión do Servizo X.E.R. é:

Rua do Pracer nº 27 Baixo,
36202 - Vigo
(Pontevedra)

(ver plano)

Nº de prazas: 2.850

 

Envianos tus sugerencias   Teléfono de atención ao público: 900 10 23 75  
http://hoxe.vigo.org/